GIAB Nordic

GIAB:s kärnverksamhet ligger i att utveckla, implementera och kommersialisera affärsmodeller baserade på cirkulär ekonomi. Affärsidén är att öka varors, produkters och komponenters ekonomiska värde. Genom återbruk bidrar GIAB till effektivare resursutnyttjande, något som i sin tur främjar en hållbarare framtid.