Eslövs kommun

Eslövs kommun klassas som en ekokommun sedan 1993. Eslövs kommun har bland annat ingått i projekt som RådRum och var med och ansökte om att göra Vombsjöområdet till ett biosfärområde. De driver även kommunalt miljömålsarbete utifrån de nationella miljömålen.