Ekologigruppen

Ekologigruppen är ett medarbetarägt konsultföretag som ger stöd i den hållbara samhällsplaneringen med en värdegrund baserad i ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.