Den Goda Jorden

Den Goda Jorden är en ideell förening som arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid. De förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion.
den goda jorden