CirEko

”Blomstrande affärer och samhällen inom planetens gränser.” Det är CirEkos målbild. För att nå dit engagerar vi för en växande lönsam cirkulär marknad så affärs- och samhällsmöjligheterna med den cirkulära ekonomin tas till vara av flera. Det gör vi i bred samverkan konkret, innovativt och långsiktigt och med CirEko®-konceptet. CirEko är en non-profit näringslivs- och medlemsorganisation.