Bauer water technology AB

Bauer water technology säljer kemikaliefria vattenbehandlingstekniker och tillhandahåller en vattenbehandlingsteknik som förlänger livslängden hos vatten-, värme-, kyl- och ventilationssystem betydligt.