Åstorps kommun

Åstorps kommun arbetar för att se hur Agenda 2030 och de 17 globala målen kan implementeras och beaktas i kommunens verksamheter. De är även en del av projektet Glokala Sverige vars syfte är att ge kommuners tjänstemän och politiker verktyg för att förverkliga Agenda 2030 lokalt.