Arbetarnas bildningsförbund Skåne (ABF Skåne)

ABF Skåne stödjer och skapar förutsättningar för ABF-avdelningarna och medlemsorganisationer att stärka och utveckla det lokala demokratiarbetet, vilket bidrar till ökad social hållbarhet i Skåne.