Ängelholms kommun

Ängelholms kommun var en del av nätverket GBIS, Geografiskt beställarnätverk för Innovationsupphandling i Skåne. Nätverkets mål var att stärka kommuners kompetens kring innovationsupphandlingar. De samverkar för en hållbar framtid i en kommunövergripande klimatanpassningsgrupp.