EasySteps

EasySteps Consulting är en hållbarhetspartner. Vi erbjuder konsulttjänster, utbildningar och systemstödet EasyStepsGO. I EasyStepsGO kan man genomföra analyser, skapa och agera på handlingsplaner, hållbarhetsrapportera och följa upp. I plattformen kan hela organisationen arbeta tillsammans och även bjuda in externa intressenter i projekt.