PlanetPeople

Sedan starten 2008 har PlanetPeople hjälpt en mängd företag från många branscher att utveckla hållbara, säkra och hälsosamma arbetsplatser och företag. Visionen är att hjälpa företag att bli socialt och ekologiskt hållbara.