Mossagårdens natur- och hampastiftelse

Mossagårdens natur- och hampastiftelse vill verka för en växande inhemsk livsmedelsförädling som baseras på ekologiska, regenerativa odlingsmetoder och anser att hampa är en av de grödor som har störst potential att bidra till ett lantbruk som kan fungera som en kolsänka.