Abintus Consulting

Vägen från ohållbart till hållbart börjar i varje individs personliga ledarskap. Abintus Consulting hjälper chefer och ledare att öka sin medvetenhet, och sin förmåga att leda mot välmående och hållbarhet för individen, organisationen och samhället.