Cradlenet

Cradlenet ett nätverk som hjälper företag och organisationer med omställningen till cirkulär ekonomi. Det gör man genom att stödja sina medlemmar med bland annat rådgivning, ny kunskap, omvärldsbevakning, studier, utbildningar, opinion och nätverkande lokalt, nationellt och på nordisk nivå.