Arkiv

Genom åren har Hållbar Utveckling Skåne drivit en rad olika projekt, nätverk och aktiviteter med en stor bredd. Nedan finns information om avslutade projekt, nätverk och tidigare aktiviteter. Det kanske finns projekt eller nätverk du tycker behöver lyftas igen? Kontakta oss om du har idéer kring samarbeten eller finansiering!

Workshops, seminarier och evenemang

Årsberättelser, protokoll från styrelsemöten och årsstämmor.