BRINC

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Senast föregående Evenemang

Nätverksträff: CSR Skåne

Stiftelsen TEM Södra Promenaden 51, Malmö

Välkommen på nätverksträff med CSR Skåne! Hållbarhetsarbetet omfattar många olika frågor och ofta har företag fokus på vissa av dessa. Andra frågor blir kanske inte prioriterade varken arbets- eller budgetmässigt även om de är lika viktiga. Att söka projektmedel för att driva hållbarhetsarbete är inte en lösning som hela hållbarhetsarbetet ska vila på, men det […]

Nätverksträff: Rädda Maten

Hållbar Utveckling Skåne Ledebursgatan 5, Malmö

Välkommen till en nätverksträff med nätverket Rädda Maten! Tema: Win-win med matsvinn Nätverksträffen riktar in sig på hur olika matsvinnsmodeller kan leda till att alla i hela livsmedelssystemet tjänar på att på olika sätt ta till vara på det som annars skulle ha kastats – hur vi kan skapa ett ekonomiskt och miljömässigt mervärde tillsammans! […]

FN:s hållbarhetsmål: ett smörgåsbord för nya affärer- Evenemang 4

Vill du delta i en hållbarhetsworkshop där fokus ligger på att identifiera företags möjligheter till ökad lönsamhet och nya affärer genom de globala hållbarhetsmålen? Då är du varmt välkommen till Medborgarhuset i Burlöv!  Vi på Hållbar Utveckling Skåne arrangerar i samarbete med MalmöLundregionen och Burlövs kommun ett evenemang för företag med utgångspunkt från FN:s hållbarhetsmål […]