1. Evenemang
  2. avfallshantering

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Nätverksträff: Förebyggande av avfall

Hållbar Utveckling Skåne Ledebursgatan 5, Malmö, Sweden

Denna träff hålls hos Hållbar Utveckling Skåne, som vårt närverk är en del av. Vi kommer bland annat att få höra lite om projekt som Hållbar Utveckling Skåne driver. Avfall Sveriges presenterar sitt nya stödmaterial för kommuner som vill stötta och inspirera kommuninvånarna till att minska sitt avfall. Materialet ska innehålla strategier och åtgärdsförslag till […]