1. Evenemang
  2. Workshop

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

FN:s hållbarhetsmål: ett smörgåsbord för nya affärer – Evenemang 2

Forum Örkelljunga Kungsvägen 22, Örkelljunga, Sweden

Välkommen till en affärsmässig mötesplats med de globala hållbarhetsmålen i fokus. Dagen är evenemang 2 i konceptet Ystadmodellen och kommer att präglas av panelsamtal, affärsperspektiv och finansiering. Vi har bjudit in företag som berättar hur deras omställningsresa gått till och ger konkreta exempel på samarbeten och affärer de gjort. Dagen syftar till att stötta deltagande […]

FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer (evenemang nr 4)

Nå framgång med de globala målen Agera lokalt, tänk globalt. Hur går man från inspiration till konkret handlingsplan? Evenemang 4 – Handlingsplan Hur kan företag expandera utanför Sveriges gränser och att gå från inspiration till konkret handlingsplan? Alla deltagare beskriver sin kärnverksamhet för att sedan visualisera sin värdekedja inklusive råmaterial, distribution, användare, produktionscykel osv. Därefter […]