Utmaningar och råd 

På den här sidan kan du både fördjupa dig i de utmaningar kommuner upplever gällande ekologisk kompensation, men också få råd hur du kommer vidare.

Utmaningar enligt kommuner och byggbolag

Göteborgs Stad om planarkitekternas komplexa arbetssituation, kunskapsnivån i organisationen och platsbrist. (1 min)

Medverkande: Emma Svensson, Miljöplanerare

Helsingborgs stad om brister i lagen och uppföljning. (1 min, 50 sek)

Medverkande: Gustav Johnsson, Planarkitekt och Fredrik Bengtsson, Kommunekolog

Skanska om få ekologer i planprocessen och komplexiteten i stadsutvecklingsprojekt. (1 min, 10 sek)

Medverkande: Tim Schnoor, Hållbarhetsspecialist

Svedala kommun om att vissa värden är svårkompenserade, sårbarheten med singelkompetenser i små kommuner samt brist i kommunikation mellan avdelningar. (2 min, 10 sek)

Medverkande: Jeanette Widén Gabrielsson, Plansamordnare

Västerås Stad om risken att fragmentera lanskapet. (50 sek)

Medverkande: Kristoffer Jasinski, Kommunekolog

tree-color

Råd från kommuner och byggbolag

Göteborgs Stad om vikten av politisk förankring, förvaltningsöverskridande samarbete och uppföljning med hjälp av GIS-lager. (1 min, 10 sek)

Medverkande: Emma Svensson, Miljöplanerare

Helsingborgs stad om att våga börja, att ta inspiration från andra, vikten av politisk förankring och att ta till vara på vardagsnaturens ekosystemtjänster. (2 min)

Medverkande: Gustav Johnsson, Planarkitekt och Fredrik Bengtsson, Kommunekolog

Lomma kommun om att engagera hela organisationen tidig i processen. (50 sek)

Medverkande: Helena Björn, Miljöstrategiskt ansvarig

Skanska ger 4 tips till kommuner hur de kan få byggbolagen att ta ekologisk kompensation i beaktning. (50 sek)

Medverkande: Tim Schnoor, Hållbarhetsspecialist

Svedala kommun om vikten av politiskt stöd och att väljer en arbetsmetod som fungerar till kommunens resurser. (50 sek)

Medverkande: Jeanette Widén Gabrielsson, Plansamordnare

Västerås Stad om vikten av riktlinjer, att få in ekologer på fler förvaltningar samt jobba förvaltningsöverskridande både i planeringsskedet och i uppföljning. (1 min, 30 sek)

Medverkande: Kristoffer Jasinski, Kommunekolog

Ekoplankompassen är skapad i samarbete mellan
Hållbar Utveckling Skåne och Högskolan Kristianstad.

Material är inhämtat från forskningsprojektet “Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv (MuniComp)” från Högskolan Kristianstad och kommuner som arbetar med ekologisk kompensation samt från intervjuer gjorda under 2022 av Hållbar Utveckling Skåne. 
Projektpartners: Hållbar Utveckling Skåne, Högskolan Kristianstad, Naturvårdsverket, Boverket och kommunerna: Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Lomma, Sjöbo, Svalöv, Trelleborg, Ystad, Ängelholm och Åstorp.
 

Finansiär: Region Skånes miljövårdsfond
Kontakt: info@hutskane.se

© 2022 Hållbar Utveckling Skåne