Våra tjänster

Vill du lära dig mer om cirkulär upphandling? Är du intresserad av ett seminarium eller en workshop om hållbarhet för er organisation? Nedan kan du läsa mer om våra tjänster och hur de kan hjälpa er att integrera hållbarhet i er verksamhet.  

Föreläsningar och workshops

Behöver er organisation fördjupad kompetens inom miljö och hållbarhet? Vi erbjuder föreläsningar och workshops som kan hjälpa er att utveckla ert hållbarhetsarbete.
Vi är specialiserade inom områden som matsvinn, cirkulär ekonomi, avfallsminimering, innovationsupphandling och mycket mer. För mer information kontakta Helena Thelander,
helena.thelander@hutskane.se
tel: 0708-93 11 03

Circula® är en glädjefylld metod som inspirerar och ger kunskap om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller där deltagarna också får träna på att vara företagsamma och innovativa med utgångspunkt från den cirkulära ekonomins affärs- och samhällsmöjligheter. Perfekt att använda vid • Teambuilding • Kompetensutveckling • Kickoff för en cirkulär satsning
HÄR kan du läsa mer om och boka Circula®
Har du frågor kontakta Marja Boström, marja.bostrom@hutskane.se
Upphandlingsspelet Procura
– Workshop för hållbara inköpsprocesser

Procura är en workshop designad som ett samarbetsspel utvecklat för att öka medvetenheten om hållbara inköpsprocesser. Spelet kan spelas i en kommun eller organisation med deltagare från olika förvaltningar/avdelningar. Alla bidrar då med sina erfarenheter kring inköp: miljösamordnare, projektledare, ekonomer, jurister, kvalitetsutvecklare, fackexperter med flera. Spelet kan också spelas av studenter eller andra utan egen erfarenhet kring upphandling för att skapa förståelse för själva processen kring inköp. Ladda ner vårt produktblad!

Hållbar Utveckling Skåne kommer gärna ut till er kommun, organisation eller skola och leder upphandlingsspelet Procura. För mer information eller om du vill boka tjänsten, kontakta: Helena Thelander, helena.thelander@hutskane.se, 0708-93 11 03.

Verktyg

Detta är en sammanfattning av en rad verktyg, utbildningar, utbildningsmaterial och litteratur kopplade till barnperspektiv och barnkonventionen som finns tillgängliga för kommuner och andra organisationer, som hjälpmedel för att lättare realisera barnkonventionen.

Ladda ner sammanfattningen här!

Byggsektorn står för cirka en tredjedel av det avfall som uppkommer i Sverige. Det finns få ekonomiska motiv att hålla nere mängden avfall vid byggnation eftersom avfallet står för en försvinnande liten del av ett byggprojekts totala kostnader. Därför behövs andra drivkrafter för att minska avfallsmängderna och att ställa krav vid upphandling är ett sätt att stötta en hållbar utveckling inom byggbranschen.

Hållbar Utveckling Skåne har drivit ett Re:Source-finansierat projekt för att ta fram förslag på krav att ställa för att minska avfall vid nybyggnation i offentliga och privata upphandlingar. Vår förhoppning var att kraven ska kunna användas av upphandlare på ett enkelt sätt och fungera som en idébank och inspirationskälla i arbetet med att minska avfall.

I projektet har en expertgrupp med deltagare från olika branscher arbetat tillsammans. Med i projektgruppen fanns Lunds universitet, Sysav, NCC, Skanska, Trelleborgs kommun, Ronneby kommun, Helsingborgs stad, Svedala bygg, IVL och Wihlborgs fastigheter. Denna grupp har tillsammans olika infallsvinklar och stor kunskap både om vad som fungerar för byggbranschen, för den offentliga sektorn som ska göra upphandlingar och inte minst kring hur man väljer ett verktyg som skapar förutsättningar för att få ut mesta möjliga miljönytta från krav som ställs i upphandling.

Ladda ner verktyget här!

Att arbeta systematiskt med att förebygga avfall medför minskad miljöpåverkan och kan också medföra minskade kostnader, bättre arbetsmiljö och bättre kvalitet i verksamheten. Det borde vara svårt att låta bli! Å andra sidan kan det vara svårt att komma igång – hur gör man?

Översta steget är ett arbetssätt där vi coachar er för att förebygga ert avfall. Vi stöttar er i att arbeta systematiskt, med helhetssyn och verksamhetens bästa för ögonen. Hållbar Utveckling Skåne har erfarenhet av att hjälpa ett flertal kommunala verksamheter att minska avfall. Med det i bagaget tittar vi på er verksamhet, era mål och andra förutsättningar. Läs gärna mer om att förebygga avfall på www.overstasteget.se. För mer information eller om du vill diskutera hur vi skulle kunna hjälpa er verksamhet, kontakta Maria Larsson, maria.larsson@miljodialog.se, 070 297 31 55, eller Helena Thelander, helena.thelander@hutskane.se, 0708 93 11 03.

Rapporter

White paper om matsvinn. Projektet Rädda Maten och Food Malmö 2019–2020.