Spännande chans att medverka i vårt nya projekt Backcasting

Äntligen dags för vårt nya projekt Backcasting att söka deltagare! Arbetar du på ett företag inom livsmedels- eller jordbrukssektorn som vill ha hjälp att integrera hållbarhetsrelaterade processer?

I samarbete med Blekinge Tekniska Högskola kommer vi nu att arbeta med entusiastiska studentteam inom ramen för mastersprogrammet i strategiskt ledarskap mot hållbarhet (MSLS), samt en fristående distanskurs inom samma ämne. Du som företagare ges tre olika medverkansalternativ:

Alternativ 1

Fördjupa er i metodiken Backcasting* för att formulera en hållbar vision där ni systematiskt och strategiskt arbetar för att nå den tillsammans med studenterna.

Alternativ 2

Fördjupa er i metodiken Backcasting* tillsammans med en studentgrupp och via detta få samma input som beskrivet ovan. Skillnaden från alternativ 1 är att dessa studenter inte har som krav att interagera metodiken i den organisation de jobbar med, vilket också innebär mindre nedlagd arbetstid för er.

Alternativ 3

Inom ramen för masterprogrammet föreslå och samhandleda (med lärare på högskolan) ett examensarbete med utgångspunkt från metodik för Backcasting* under våren 2023.

Låter det här som något för dig och din verksamhet? Här kan du läsa mer om upplägget. De olika erbjudandena pågår under hösten 2022 och/eller våren 2023. Anmäl dig till Sonia på sonia.denkiewicz@hutskane.se. Sista dag för anmälan av intresse är den 28 oktober.

*Backcastingmetodiken bygger på att utgå ifrån en hållbar vision och att systematiskt och strategiskt arbeta för att nå den. Metodiken ger ett strategiskt förhållningssätt när man identifierar vilka förändringar som behöver göras för att uppnå en hållbar utveckling inom sitt företag, sin organisation eller i en större kontext. Se gärna videon för att få en bättre uppfattning: https://youtu.be/DeDm-HTFuiY    

Fler event