Våra projekt

I Hållbar Utveckling Skåne drivs projekt som bidrar till en hållbar utveckling inom de mest skilda områden. Allt som ryms inom Agenda 2030 ser vi som vårt uppdrag! Projekten kan börja som idéer från våra medlemsorganisationer eller så utvecklar vi idéer tillsammans med aktörer från andra delar av samhället. En del projekt har startat som nätverk som sedan utvecklats till projekt när behov funnits för ett koncentrerat arbete med en viss fråga. Nedan kan du läsa mer om våra pågående projekt.

Har du en idé till ett projekt?

Hör av dig så kan vi diskutera den!

Vill du veta mer om tidigare projekt?

Här hittar du vårt arkiv för avslutade projekt och nätverk!

Cirkulära affärssteg

Projektets syfte är att stötta små och medelstora företag i Skåne och Blekinge att ställa om till en cirkulär ekonomi så att de kan stärka sin konkurrenskraft för att kunna möta en ökad efterfrågan på hållbara cirkulära produkter och tjänster. I projektet kommer minst 40 företag välkomnas att delta i vår kunskapsserie om affärsmöjligheterna med cirkulär ekonomi. Serien består av 6 kunskapssteg samt ett avslutande finalsteg.

Steg 1: Kunskap om cirkulär ekonomi
Steg 2: Circula – en kreativ workshop
Steg 3: Vi besöker ett cirkulärt företag
Steg 4: Om cirkulär affärsmodellering
Steg 5: Cirkularietscheck
Steg 6: Cirkulär upphandling.
Finalsteg: Cirkulär målsättning

Projekttid: januari 2021–december 2022 (löpande välkomnande av företag)
Projektledare: Marja Boström
Projektpartners: CirEko (lead)
Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden och projektpartners

Cirkulära Skåne

Hållbar Utveckling Skåne driver projektet Cirkulära Skåne i samarbete med IUC Syd. Projektets mål är att främja cirkulär upphandling i kommuner genom att kompetensutveckla och skapa fungerande strukturer för cirkulär upphandling. I projektet ingår Ystad, Trelleborg, Eslöv, Höör, Helsingborg och Malmö kommun.  Även Region Skåne och Länsstyrelsen är partners i projektet.

Projektperioden sträcker sig från 2019-01-01 till 2021-12-31 och har som mål att ta fram underlag för kunskapsspridning internt och externt för kommunerna. Detta för att uppmuntra till cirkulär upphandling och cirkulära inköp hos kommunerna och dess medarbetare.

Projekttid: januari 2019–mars 2022.
Projektledare: Helena Nilsson
Projektpartners: IUC Syd och kommunerna Ystad, Trelleborg, Eslöv, Höör, Helsingborg och Malmö.
Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Skåne, Länsstyrelsen, Klimatsamverkan Skåne och projektpartners

Cirkulära Skane

Databaserad energistyrning i offentliga byggnader

Projektet Databaserad energistyrning i offentliga byggnader banar väg för en bättre användning av energidata från kommunens byggnader. Målet är att spara energi, få bättre inomhusklimat och att utnyttja byggnaderna bättre – till förmån för medborgarna och klimatet.

Många kommuner arbetar med data för att skapa en översikt och hantera sin energiförbrukning. Ofta används inte datans fulla potential eftersom utmaningarna som är kopplade till datan är många; tillgång till data saknas, kommunens olika datasystemen pratar inte med varandra och kunskap om datasystemen och nya tekniska lösningar saknas hos vissa viktiga användargrupper på kommunen. Projektet fokuserar därför på fyra initiativ:
– Arbeta med helhetsfokus när det kommer till drift av byggnader. Underhåll, energieffektivitet och bra inomhusklimat beaktas tillsammans med ekonomi.
– Etablera databaserade energisystem utifrån kommunernas behov, samt involvera förvaltning, fastighetsadministration, fastighetsansvariga och användare i användningen av lösningarna.
– Öka kompetensen hos alla som kan vara drivkrafter för energibesparing och bättre användning av byggnaderna.
– Skapa en möjlighet att övervaka alla kommunens byggnader för att kunna bestämma vilka insatser som är rätt både för den enskilda byggnaden och generellt.
Projekttid: april 2020–september 2022.
Projektledare: Helena Nilsson
Projektpartners: Gate 21 (lead), Eslöv, Bjuv, Helsingborg, Osby, Länsstyrelsen Skåne, Albertslund, Höje-Taastrup, Ishøj, Bornholm, Guldborgsund, Frederiksberg, Sorø, Tårnby, Hillerød, Boligselskabet Sjælland, Danmarks Tekniske Universitet
Finansiärer: Interreg ÖKS och projektpartners

Det goda livet Sofielund

I Det Goda Livet Sofielund tar vi Agenda 2030 till ett individperspektiv. Lyckoforskning visar att det som får oss att må bra på riktigt har låg påverkan på miljön, som tex nära relationer, fritid och god och nyttig mat. Detta har vi tagit fasta på i de två beteendepåverkande projekten Det Goda Livet Hörby och KlimatVardag.

Syftet med Det Goda Livet Sofielund är att motivera hushåll till att leva mer hållbart. Vi arbetar på samma sätt som tidigare med att deltagarna får olika målbeteenden att utföra i vardagen och stöd av personer som är experter inom de utvalda fokusområdena (mat, konsumtion, välmående, energi med mera) som exempelvis kock, bankrådgivare, energirådgivare eller liknande. Experterna ger projektdeltagarna inspiration, verktyg och rådgivning löpande under projektet. Den här gången kommer vi att arbeta i studiecirkelform som kommer utgå ifrån fokusområdena tillsammans med hushållen. I projektet tar vi med oss erfarenheterna från våra tidigare projekt och anpassar genomförandet utifrån den nya kontexten.

Att leva hållbart är inte detsamma som att leva snålt och tråkigt. Vilka områden vi väljer att fokusera på beror på vilka behov vi ser utifrån vilka som anmäler sitt deltagande, utvärderingar i tidigare projekt och att vi vill skapa en tydlig koppling till ett lärande utifrån Agenda 2030.

Projekttid: mars 2021–december 2021.
Projektledare: Sonia Denkiewicz
Projektpartners:
Malmö stad, Sparbanken Syd
Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket och projektpartners

FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer

Ystadmodellen, ”FNs hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärsmöjligheter”, genomfördes med framgång under 2018–2019 i kommunerna Ystad, Tomelilla, Simrishamn och Sjöbo. Nu ska den spridas till fler delar av Skåne. Genom fem event skapar man förutsättningar för näringslivet att, i linje med kommunala mål och visioner, arbeta med FNs hållbarhetsmål och samtidigt öka sin tillväxt och lönsamhet. Målet med konceptet är att skapa förutsättningar för ett blomstrande näringsliv genom att visa hur man kan hitta konkurrenskraft, ekonomisk vinning, nya affärer, kompetensförsörjning och att hur man kan vara steget före samtidigt som man bidrar till generationsmålet och arbetar i linje med Agenda 2030. 

Läs mer om konceptet här.

Projekttid: juni 2020–december 2022.
Projektledare: Marja Boström
Projektpartners: Region Skåne (lead), deltagande kommuner
Finansiärer: Tillväxtverket, deltagande kommuner

Gröna gårdar på Lindängen

Hållbar Utveckling Skåne och Stena Fastigheter Malmö driver ett pollinerings- och odlingsprojekt för att öka den biologiska mångfalden i staden genom att, inom Stenas fastighetsbestånd, skapa nya miljöer för vilda pollinatörer. Ett av Stena Fastigheters hållbarhetsmål till 2023 är att verka för ökad biologisk mångfald i bostadsområdena. Genom projektet blir det möjligt att prova ett antal metoder och utvärdera vilken som är mest effektivt, för att sedan utöka satsningen till alla Stena-områden i Malmö (och i Lund, Lomma, Bjärred samt Landskrona). I projektet anlägger vi en miniskogsträdgård med ätbara växter, anlägger testytor av äng och planterar träd. Vi kommer även bygga en biodiversitetshäck av material som på sikt bryts ned samt bihotell och fjärilsholkar.
Projekttid: juni 2020–november 2023.
Projektledare: Helena Thelander
Projektpartners: Stena fastigheter
Finansiärer: Naturvårdsverket LONA, projektpartners

Kriterier för projekt

För att Hållbar Utveckling Skåne ska ta ansvar för genomförandet av ett projekt så bör det uppfylla följande kriterier:

Projektet ska antingen ha regionalt perspektiv eller möjlighet till en uppskalning för ett regionalt perspektiv. Föreningen verkar och agerar främst i i Skåne.

Föreningen bör vara den aktör som är bäst lämpad för att driva projektet eller vara en självklar projektpartner.

Projektet bör involvera en bred mix av aktörer från flera sektorer i samhället.

Projektet bör helst involvera alla tre hållbarhetsområden.

Övriga projekt kan Hållbar Utveckling Skåne stötta, om de går i linje med föreningens syfte. Styrelsen beslutar vilka projekt som föreningen ska driva respektive delta i som samarbetspartner.