Våra projekt

I Hållbar Utveckling Skåne drivs projekt som bidrar till en hållbar utveckling inom de mest skilda områden. Allt som ryms inom Agenda 2030 ser vi som vårt uppdrag! Projekten kan börja som idéer från våra medlemsorganisationer eller så utvecklar vi idéer tillsammans med aktörer från andra delar av samhället. En del projekt har startat som nätverk som sedan utvecklats till projekt när behov funnits för ett koncentrerat arbete med en viss fråga. Nedan kan du läsa mer om våra pågående projekt.

Har du en idé till ett projekt?

Hör av dig så kan vi diskutera den!

Vill du veta mer om tidigare projekt?

Här hittar du vårt arkiv för avslutade projekt och nätverk!

Cirkulära affärssteg

Projektets syfte är att stötta små och medelstora företag i Skåne och Blekinge att ställa om till en cirkulär ekonomi, så att de kan stärka sin konkurrenskraft för att kunna möta en ökad efterfrågan på hållbara cirkulära produkter och tjänster. Vår kostnadsfria kunskapsserie består av:

Steg 1: Kunskap om cirkulär ekonomi
Steg 2: Circula – en kreativ workshop
Steg 3: Vi besöker ett cirkulärt företag
Steg 4: Om cirkulär affärsmodellering
Steg 5: Cirkularietscheck
Steg 6: Cirkulär upphandling.
Finalsteg: Cirkulär målsättning

Projekttid: januari 2021–december 2022
Projektledare: Marja Boström
Projektpartners: CirEko (lead)
Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden och projektpartner

Cirkulära Skåne

Projektets mål är att främja cirkulär upphandling i kommuner genom att kompetensutveckla och skapa fungerande strukturer för cirkulär upphandling. Samtidigt stödjer vi företag att nå fram till kommunerna med sina cirkulära affärsidéer.

Projekttid: januari 2019–mars 2022.
Projektledare: Helena Nilsson
Projektpartners: IUC Syd och kommunerna Ystad, Trelleborg, Eslöv, Höör, Helsingborg och Malmö.
Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Skåne, Länsstyrelsen, Klimatsamverkan Skåne och projektpartners

Cirkulära Skane

Databaserad energistyrning i offentliga byggnader

Projektet banar väg för en bättre användning av energidata från kommunens byggnader. Målet är att spara energi, få bättre inomhusklimat och att utnyttja byggnaderna bättre – till förmån för medborgarna och klimatet. Projektet fokuserar på fyra initiativ:

  • Arbeta med helhetsfokus när det kommer till drift av byggnader. Underhåll, energieffektivitet och bra inomhusklimat beaktas tillsammans med ekonomi.
  • Etablera databaserade energisystem utifrån kommunernas behov, samt involvera förvaltning, fastighetsadministration, fastighetsansvariga och användare i användningen av lösningarna.
  • Öka kompetensen hos alla som kan vara drivkrafter för energibesparing och bättre användning av byggnaderna.
  • Skapa en möjlighet att övervaka alla kommunens byggnader för att kunna bestämma vilka insatser som är rätt både för den enskilda byggnaden och generellt.

Projekttid: april 2020–september 2022.
Projektledare: Helena Nilsson
Projektpartners: Gate 21 (lead), Eslöv, Bjuv, Helsingborg, Osby, Länsstyrelsen Skåne, Albertslund, Höje-Taastrup, Ishøj, Bornholm, Guldborgsund, Frederiksberg, Sorø, Tårnby, Hillerød, Boligselskabet Sjælland, Danmarks Tekniske Universitet
Finansiärer: Interreg ÖKS och projektpartners

Det goda livet Sofielund

I Det Goda Livet Sofielund tar vi Agenda 2030 till ett individperspektiv. Lyckoforskning visar att det som får oss att må bra på riktigt har låg påverkan på miljön, som tex nära relationer, fritid och god och nyttig mat. 

Syftet med Det Goda Livet Sofielund är att motivera hushåll till att leva mer hållbart. Vi arbetar med att deltagarna får olika målbeteenden att utföra i vardagen och stöd av personer som är experter inom utvalda fokusområden. Att leva hållbart är inte detsamma som att leva snålt och tråkigt. Vilka områden vi väljer att fokusera på beror på vilka behov vi ser utifrån vilka som anmäler sitt deltagande, utvärderingar i tidigare projekt och att vi vill skapa en tydlig koppling till ett lärande utifrån Agenda 2030.

Projekttid: mars 2021–december 2021.
Projektledare: Sonia Denkiewicz
Projektpartners:
Malmö stad, Sparbanken Syd
Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket och projektpartners

FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer

Ystadmodellen, ”FNs hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärsmöjligheter”, genomfördes med framgång under 2018–2019 i kommunerna Ystad, Tomelilla, Simrishamn och Sjöbo. Nu ska den spridas till fler delar av Skåne. Genom kostnadsfria event skapar vi förutsättningar för näringslivet att, i linje med kommunala mål och visioner, arbeta med FNs hållbarhetsmål och samtidigt öka sin tillväxt och lönsamhet. Målet är att skapa förutsättningar för ett blomstrande näringsliv genom att visa hur man kan hitta konkurrenskraft, ekonomisk vinning, nya affärer, kompetensförsörjning och att hur man kan vara steget före samtidigt som man bidrar till generationsmålet och arbetar i linje med Agenda 2030. 

Läs mer om konceptet här och kontakta projektledaren om du intresserad av att delta: marja.bostrom@hutskane.se 

Projekttid: juni 2020–december 2022. Projektledare: Marja Boström
Projektpartners: Region Skåne (lead), deltagande kommuner
Finansiärer: Tillväxtverket

Gröna gårdar på Lindängen

Hållbar Utveckling Skåne och Stena Fastigheter Malmö driver ett pollinerings- och odlingsprojekt för att öka den biologiska mångfalden i staden genom att, inom Stenas fastighetsbestånd, skapa nya miljöer för vilda pollinatörer. Ett av Stena Fastigheters hållbarhetsmål till 2023 är att verka för ökad biologisk mångfald i bostadsområdena. Genom projektet blir det möjligt att prova ett antal metoder och utvärdera vilken som är mest effektivt, för att sedan utöka satsningen till alla Stena-områden i Malmö (och i Lund, Lomma, Bjärred samt Landskrona). I projektet anlägger vi en miniskogsträdgård med ätbara växter, anlägger testytor av äng och planterar träd. Vi kommer även bygga en biodiversitetshäck av material som på sikt bryts ned samt bihotell och fjärilsholkar.
Projekttid: juni 2020–november 2023.
Projektledare: Helena Thelander
Projektpartners: Stena fastigheter
Finansiärer: Naturvårdsverket LONA, projektpartners

Kriterier för projekt

För att Hållbar Utveckling Skåne ska ta ansvar för genomförandet av ett projekt så bör det uppfylla följande kriterier:

Projektet ska antingen ha regionalt perspektiv eller möjlighet till en uppskalning för ett regionalt perspektiv. Föreningen verkar och agerar främst i i Skåne.

Föreningen bör vara den aktör som är bäst lämpad för att driva projektet eller vara en självklar projektpartner.

Projektet bör involvera en bred mix av aktörer från flera sektorer i samhället.

Projektet bör helst involvera alla tre hållbarhetsområden.

Övriga projekt kan Hållbar Utveckling Skåne stötta, om de går i linje med föreningens syfte. Styrelsen beslutar vilka projekt som föreningen ska driva respektive delta i som samarbetspartner.