FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer

Ystadmodellen, ”FNs hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärsmöjligheter”, genomfördes med framgång under 2018-2019 i kommunerna Ystad, Tomelilla, Simrishamn och Sjöbo. Nu ska den spridas till fler delar av Skåne. Genom fem event skapar man förutsättningar för näringslivet att, i linje med kommunala mål och visioner, arbeta med FNs hållbarhetsmål och samtidigt öka sin tillväxt och lönsamhet. Målet med konceptet är att skapa förutsättningar för ett blomstrande näringsliv genom att visa hur man kan hitta konkurrenskraft, ekonomisk vinning, nya affärer, kompetensförsörjning och att hur man kan vara steget före samtidigt som man bidrar till generationsmålet och arbetar i linje med Agenda 2030. Läs mer om konceptet här.

Hållbar Utveckling Skåne är utförare av denna fortsättning av ”FNs hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärsmöjligheter”, som en del inom Region Skånes projekt ”Vägar till hållbar utveckling” (finansierat av Tillväxtverket från augusti 2020 till augusti 2022).