Cirkulära Skåne

Hållbar Utveckling Skåne driver projektet Cirkulära Skåne i samarbete med IUC Syd. Projektets mål är att främja cirkulär upphandling i kommuner genom att kompetensutveckla och skapa fungerande strukturer för cirkulär upphandling. I projektet ingår Ystad, Trelleborg, Eslöv, Höör, Helsingborg och Malmö kommun.  Även Region Skåne och Länsstyrelsen är partners i projektet.

Projektperioden sträcker sig från 2019-01-01 till 2021-12-31 och har som mål att ta fram underlag för kunskapsspridning internt och externt för kommunerna. Detta för att uppmuntra till cirkulär upphandling och cirkulära inköp hos kommunerna och dess medarbetare.