Processer och riktlinjer

På den här sidan berättar kommuner hur de jobbar med ekologisk kompensation och de delar med sig av material så som styrdokument, riktlinjer och checklistor.

Styrdokument och arbetsmaterial som används i kommuner

För att arbetet med kompensation ska bli effektivt behövs styrdokument som tydliggör rutiner och ansvarsfördelning inom processer kring kompensation. Det är lämpligt att denna information samlas i ett dokument som kallas för riktlinjer eller vägledning för kompensationsarbetet i kommunen. Det är bra om det i detta dokument också beskrivs hur kompensationsarbetet i stort är tänkt att utvärderas och med vilken intervall (årligen, vartannat år, eller med längre intervall), och vem som har ansvar för detta. Utöver detta behövs en checklista för bedömning av de miljöskador som förväntas från exploateringen och från de kompensationsåtgärder som genomförs. Det är också bra med någon form av digitalt loggsystem där information kring ett kompensationsprojekt finns samlat och är tillgängligt för de som på olika sätt är involverade i projektet.  

I filmenKarin Meyer, Miljöutredare och Emma Svensson, Miljöplanerare berättar om Göteborgs Stads arbetsmetod och checklista som baseras på en poängsättning av förluster. (1 min, 30 sek)

Checklista
Grönytefaktorer i plan- och exploateringsprojekt
Kompensationsåtgärder för ekosystemtjänster i plan- och exploateringsprojekt
Manual för plan- och exploateringsprojekt

I filmenGustav Johnsson, Planarkitekt och Fredrik Bengtsson, Kommunekolog förklarar Helsingborgs stads metod och arbetsverktyg som som resulterar i en kostnad för kompensation. (2 min, 30 sek)

Balanseringsprincipen – Presentation
Balanseringsprincipen – Mall
Flödesschema

I filmen: Jeanette Widén Gabrielsson, Plansamordnare berättar om Svedala kommuns stoppljusmetod för balansering, som kan passa mindre kommuner. (1 min, 30 sek)

Kompensationsåtgärder inför detaljplanering
Metodbeskrivning för värdering av EST

Linköpings kommun delar med sig av sina riktlinjer för ekosystemtjänster och ekologisk kompensation, som ligger till grund för deras arbete.

Linköpings riktlinjer

Västersås Stad delar med sig av deras styrdokument förklarar Balanseringsprincipen men också hur alla ska arbeta med den i kommunen.

Balanseringsprinciper för natur- och kulturvärden

Några som har tagit del av materialet från kommunerna ovan, för att sedan välja sin egen väg, är den relativt lilla kommunen Sölvesborgs kommun. Här kan du läsa hela historien från det att ekologisk kompensation kom på tal till hur de faktiskt arbetar med det idag. Berättare är Kristina Höijer, Verksamhetsutvecklare och Anna Terning, Planarkitekt. De delar också med sig av sin vägledning

Presentation av ekologisk kompensation i Sölvesborgs kommun
Vägledning för kompensationsåtgärder

Ekoplankompassen är skapad i samarbete mellan
Hållbar Utveckling Skåne och Högskolan Kristianstad.

Material är inhämtat från forskningsprojektet “Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv (MuniComp)” från Högskolan Kristianstad och kommuner som arbetar med ekologisk kompensation samt från intervjuer gjorda under 2022 av Hållbar Utveckling Skåne. 
Projektpartners: Hållbar Utveckling Skåne, Högskolan Kristianstad, Naturvårdsverket, Boverket och kommunerna: Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Lomma, Sjöbo, Svalöv, Trelleborg, Ystad, Ängelholm och Åstorp.
 

Finansiär: Region Skånes miljövårdsfond
Kontakt: info@hutskane.se

© 2022 Hållbar Utveckling Skåne