Tomakulla Partners AB

Tomakulla Partners AB bistår företag och organisationer med råd, stöd och utbildning vid förändringsarbete, verksamhets- och organisationsutveckling med fokus på hållbar utveckling.
Besök hemsida