Skånska Folkhögskolor i Samverkan

Skånska Folkhögskolor i Samverkan är en ideell förening vars uppgift är att vara ett stöd i utvecklingen för de skånska folkhögskolorna och främja samarbetet mellan skolorna.