Skånes kommuner

Skånes Kommuner är en politiskt styrd organisation där alla kommunerna i Skåne är medlemmar. De har varit delaktiga i projektet KlimatVardag för mer klimatsmart livsstil i de skånska hushållen. De arbetar för att ge kommunerna i Skåne en röst i regionala och nationella frågor och främjar samverkan mellan kommunerna genom strategiska nätverk.