Hörby kommun

Hörby kommun var med och drev projektet Det Goda Livet: ett projekt för hållbara familjer i en hållbar framtid. De erbjuder energi- och klimatrådgivning för invånare som vill minska sin energiförbrukning eller klimatpåverkan.