Expertcentralen

Expertcentralen gör det enklare för kommuner att vara experter på de varor och tjänster som de ska upphandla. Hos Expertcentralen kan de boka oberoende experter med kunskaper inom ett stort antal upphandlingsområden.