ARNA. Föreningen ARNA i fågelriket

Föreningen arbetar gränsöverskridande mellan kultursektorn och naturvetenskapen med att utforska och nyskapa sammanhangen mellan natur, kulturarv och vårt omgivande landskap. ARNAs vision är att Vombsjöparken ska bli det första UNESCO biosfärområdet i världen som väljer den kulturella dimensionen av hållbarhet som inriktning.