Nyttiga länkar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Informationssidor på webben

Artiklar, riktlinjer och stöd

Rapporter

Exempel på planer för regional fysisk planering

Inspelningar

MuniComps slutseminarium

Miljösamverkan Sverige: Föreläsning om ekologisk kompensation

Ekoplankompassen är skapad i samarbete mellan
Hållbar Utveckling Skåne och Högskolan Kristianstad.

Material är inhämtat från forskningsprojektet “Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv (MuniComp)” från Högskolan Kristianstad och kommuner som arbetar med ekologisk kompensation samt från intervjuer gjorda under 2022 av Hållbar Utveckling Skåne. 
Projektpartners: Hållbar Utveckling Skåne, Högskolan Kristianstad, Naturvårdsverket, Boverket och kommunerna: Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Lomma, Sjöbo, Svalöv, Trelleborg, Ystad, Ängelholm och Åstorp.
 
Finansiär: Region Skånes miljövårdsfond

Kontakt: info@hutskane.se

© 2022 Hållbar Utveckling Skåne