Aktuell lagstiftning på området

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat..

Lagrummet för kompensation i miljöbalken och PBL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mer som kan hamna på denna sidan:

  • Särkravsparagrafen, vilken betydelse har den egentligen?
  • Betydande miljöpåverkan och strategisk miljöbedömning – vilket tolkningsutrymme finns för biologisk mångfald, ekosystemtjänster, grön infrastruktur?
  • Reglering av genomförandeavtal med exploatör.
  • Hur gör man med kompensation utanför planområdet?
  • Principen om tvådelad prövning – kan den tillämpasi kommnal planering?
  • Frivillighetens möjligheter.
  • Är kompensationpooler och marknader för kompensationsåtgärder en möjlig lösning?

Hur tänker man om juridik i kommun + juridisk person

Play Video
Play Video

Ekoplankompassen är skapad i samarbete mellan
Hållbar Utveckling Skåne och Högskolan Kristianstad.

Material är inhämtat från forskningsprojektet “Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv (MuniComp)” från Högskolan Kristianstad och kommuner som arbetar med ekologisk kompensation samt från intervjuer gjorda under 2022 av Hållbar Utveckling Skåne. 
Projektpartners: Hållbar Utveckling Skåne, Högskolan Kristianstad, Naturvårdsverket, Boverket och kommunerna: Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Lomma, Sjöbo, Svalöv, Trelleborg, Ystad, Ängelholm och Åstorp.
 
Finansiär: Region Skånes miljövårdsfond

Kontakt: info@hutskane.se

© 2022 Hållbar Utveckling Skåne