Kansli
Helena Thelander, verksamhetsledare
helena.thelander@hutskane.se
tel: 070-893 11 03
sonia denkiewicz
Sonia Denkiewicz, projektledare

sonia.denkiewicz@hutskane.se
tel: 076-022 55 31

Marja Boström, projektledare
marja.bostrom@hutskane.se
tel: 070-767 11 03
Jenny_Thome_200x200
Jenny Thomé, ekonomiansvarig
jenny.thome@hutskane.se
tel: 079-325 03 48
5804EBA0-AEEF-4797-A3E7-3338CB0D80B7 (1)-2
Vanessa Andersson, kommunikatör
vanessa.andersson@hutskane.se
tel: 076-897 84 33
Porträtt_svartvitt
Embla Ardal,
grafisk formgivare
embla.ardal@hutskane.se
tel: 070-402 67 88
kristina_ca200
Kristina Hambitzer, grafisk formgivare
(tjänstledig)
kristina.hambitzer@hutskane.se
tel: 073-832 47 45
Valgerdur Björnsdottir
Valgerður Lilja Björnsdóttir, kommunikationspraktikant
Styrelse
Elin Hasselberg,
ordförande
Elin är projektledare på Miljöförvaltningen, Malmö stad och arbetar med lärande för hållbar utveckling och livsstilsfrågor med fokus på kunskapsspridning, nätverkande och samverkan kring lokala och globala samband och implementering på lokal nivå av FNs globala hållbarhetsmål.
088A5872_BW
Susanne Dahlberg, vice ordförande
Susanne arbetar som miljöstrateg på Länsstyrelsen Skåne. I arbetet ingår bland annat att följa upp miljömålen och att ta fram åtgärder för att nå miljömålen på regional nivå. Susanne arbetar med frågor som rör hållbar konsumtion, cirkulär ekonomi och Agenda 2030.
Carl-Magnus Carlsson

Carl-Magnus är filosofie magister i ekonomisk historia och programansvarig för kandidat- programmet Transport Management på Urbana studier vid Malmö Universitet där han också undervisar i Grön logistik, City logistik, Urban ekonomi, Transporter och hållbar utveckling och Transporternas roll i samhällsekonomin.

Linnea Folkesson

Linnea är klimat- och miljöstrateg i Lomma kommun. Hon arbetar med kommunens klimat- och energiplan och övergripande med miljöfrågor. Linnea har tidigare arbetat inom Helsingborgs stad under flera år har jobbat med de flesta av de miljörelaterade frågor inom Agenda 2030.

Trevor Graham

Trevor arbetar med hållbar samhällsutveckling i Sverige och internationellt genom sitt företag Urbanisland. Han har tidigare arbetat på St Helena, en av världens mest isolerade öar efter många år i olika ledarroller för Malmö stads hållbarhetsarbete och organisationen Groundwork i UK. Trevor har alltid fokus på helhetslösningar som bygger natur- och sociala resurser och bidrar till en hållbar ekonomi.

SofiaMattsson
Sofia Mattsson

Sofia är miljö- och barnrättstrateg i Helsingborgs stad. Hon arbetar med stadens egen miljöpåverkan för att uppfylla styrdokument och Agenda 2030. Sofia arbetar med allt från hållbara livsmedel, hållbart byggande, fasa ut fossil plast, grönare skolgårdar och ett lokalt Parisavtal till att lyfta barnens röst kring miljö- och klimatfrågan.

Per-Uno Alm
Per-Uno Alm

Per-Uno är sedan 2014 strateg för hållbar tillväxt på Sparbanken Syd och var med och startade miljöorganisationen Det Naturliga Steget. Under mer än 25 år har Per-Uno verkat som inspiratör och rådgivare inom hållbar utveckling till företagsledningar, kommuner, landsting, EUs miljökommissionär och svenska regeringen.

Andreas Anderholm Pedersen

Andreas är hållbarhetschef på GIAB Nordic, en av Sveriges stora aktörer inom cirkulär ekonomi. Utöver det sitter Andreas med i den svenska kommittéen som ska utveckla nya standarder för cirkulär ekonomi och har varit ordförande i en expertgrupp kopplat till Delegationen för cirkulär ekonomi med fokus på återbruk. Han är utbildad miljöekonom och har arbetat med hållbarhetsfrågor på Naturskyddsföreningen, Miljöstrategiska avdelningen i Malmö stad och Utrikesdepartementet.

AlbinBalthasar
Albin Balthasar

Albin är projektutvecklare på Fridhems folkhögskola där han leder arbetet med Myllret, en nätverksorganisation som bygger plattformar för spontanorganisering och krisberedskap i frågor som rör hållbar utveckling, livslångt lärande och social innovation. Albin är utbildad kulturproducent och har i femton år arbetat med små och stora tvärsektoriella och tvärdisciplinära projekt.

Screenshot 2022-05-17 at 14.28.22
Juliana Dänhardt

Juliana arbetar som forskningskoordinator vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Lunds universitet. Hon fokuserar på att stärka samverkan mellan forskning och samhället i ämnen som relaterar till hållbar markanvändning, klimat och biologisk mångfald. Juliana har en bakgrund som forskare i zooekologi, där hon främst har undersökt hur jordbrukspolitiska styrmedel och lantbrukarnas beslut påverkar biologisk mångfald och ekosystemtjänster i odlingslandskap.

Lotte Melin
Lotte Melin

Lotte driver sedan 1991 en gård med dikor, slaktsvin och skog utanför Osby och har under många år varit förtroendevald i LRF. Hon var med när LRF startade sin miljösatsning ”Sveriges bönder på väg mot världens renaste lantbruk” i mitten på 90-talet. Lantbruk och miljö hör ihop, det är lantbruket vi lever av. Jorden måste vårdas på rätt sätt för att kunna fortsätta brukas. Lantbruket och övriga samhället behöver mötas och det kan ske genom Hållbar Utveckling Skåne!

Maja Manner

Maja är affärs- och hållbarhetsstrateg på AFRY. Hon är en van strateg och problemlösare med mångårig erfarenhet av såväl stora som små utvecklingsprojekt och -processer med koppling till hållbar samhällsutveckling. Maja arbetar ofta i sammanhang där samverkan står i fokus mellan offentligt, privat, akademi och civilsamhälle för att skapa synergier i mötet mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Rustan Nilsson
Rustan Nilsson arbetar som miljöpedagog på Sysav, ett miljöföretag i södra Skåne och håller till vardags föreläsningar och workshops, modererar och poddar kring temat Avfall, konsumtion och hållbar utveckling. Med våra sopor som utgångspunkt, utforskar Rustan vilka tankemönster som antingen hjälper eller stjälper utvecklingen mot det hållbara samhället.