Exempel på ekologisk kompensation

Här hittar du kommunexempel på balansering, både frivillig och icke-frivillig kompensation och vad kommunerna väljer att kompensera med.

Fem kommuner ger kompensationsexempel

Tre korta exempel på balansering i Helsingborgs stad. (1 min, 40 sek)

Medverkande: Gustav Johnsson, Planarkitekt och Fredrik Bengtsson, Kommunekolog

Tre ingående exempel på balansering i Lomma kommun (både lyckade och mindre lyckade). (4 min, 10 sek)

Medverkande: Helena Björn, Miljöstrategiskt ansvarig

Från Svedala kommun kommer ett exempel på hur de kompenserat åkermark och en lärdom från försök till kompensation på kvartersmark. (3 min, 30 sek)

Medverkande: Jeanette Widén Gabrielsson, Plansamordnare

Västerås Stad ger ett exempel på varför och hur man skapar en grön korridor som åtgärd, vem som betalar och vem som upplåter mark. (3 min, 10 sek)

Medverkande: Kristoffer Jasinski, Kommunekolog

Från Örebro kommun kommer sidans mest utförliga exempel. Du får följa med från projektstart till utvärdering. Exemplet gäller bara delvis frivillig kompensation och då på kommunal mark, men du får ta del av några riktigt lyckade insatser och insikten att kommunikation är “A och O” för att lyckas. (20 min, 30 sek)

Medverkande: Per Wedholm, Kommunekolog

Ekoplankompassen är skapad i samarbete mellan
Hållbar Utveckling Skåne och Högskolan Kristianstad.

Material är inhämtat från forskningsprojektet “Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv (MuniComp)” från Högskolan Kristianstad och kommuner som arbetar med ekologisk kompensation samt från intervjuer gjorda under 2022 av Hållbar Utveckling Skåne. 
Projektpartners: Hållbar Utveckling Skåne, Högskolan Kristianstad, Naturvårdsverket, Boverket och kommunerna: Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Lomma, Sjöbo, Svalöv, Trelleborg, Ystad, Ängelholm och Åstorp.
 

Finansiär: Region Skånes miljövårdsfond
Kontakt: info@hutskane.se

© 2022 Hållbar Utveckling Skåne