Dags att söka årets stipendier!

Evenemanget är endast för medlemmar i Hållbar Utveckling Skåne samt deltagare i projekten Ystadmodellen och Cirkulära affärssteg.

Klimatförändringar har idag en stor påverkan på människor, djur och hela vårt ekosystem. Havets förmåga att ta upp och lagra koldioxid minskar med den eskalerande havsförsurningen, och såväl skogen som odlingsmarkernas viktiga roll som kolsänkor hotas när deras förutsättningar ständigt försämras. Samtidigt som den globala uppvärmningen ökar så minskar den biologiska mångfalden – både till följd av intensiv markanvändning och förändrat klimat. Pågående klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald är därmed två globala kriser som är starkt ihopkopplade inte minst genom sin tydliga koppling till mänsklig aktivitet. Sammanlänkningen av dessa två problem innebär stora utmaningar, men ger också möjligheter att utforska kombinerade åtgärder och lösningar. Det har blivit viktigare än någonsin att skynda på omställningen till ett fossilfritt samhälle och en hållbar resursanvändning av skogar, hav och odlingsmark.

Vi vill med årets stipendium sätta fokus på projekt som hanterar den här dubbla utmaningen och gynnar samspelet mellan klimat och biologisk mångfald. Föreningen delar i samverkan med Lunds universitet, Sysav, Region Skåne och Sparbanken Syd ut fem stipendier på 5.000 kr vardera.

Vem kan söka?
Alla kan söka, men målgruppen för projektet ska vara barn, elever eller studenter i förskola, grundskola, gymnasium, universitet eller folkhögskolor i Skåne.

Vad händer om du får ett stipendium?
Tre saker vill vi ha av er i motprestation:

  • En kort text och bild till ett inlägg i Hållbar Utveckling Skånes kanaler under projekttiden.
  • Du/ni presenterar er projektidé eller genomfört projekt vid Hållbar Utveckling Skånes årsstämma i april 2023.
  • En ifylld A4 med lärdomar (utifrån en mall som vi förser er med). Tanken med det dokumentet är att det ska vara lätt för någon annan att testa att genomföra ert projekt, eller inspireras av det och ta med sig era bästa lärdomar till sitt eget, liknande projekt.

 

I år prioriteras projekt som testar metoder, undersöker eller belyser den dubbla utmaningen med klimatförändringarna och förlust av biologisk mångfald. Ansök här senast 21 november. Beslut om stipendiet fattas på styrelsens möte i december 2022.

Frågor?
Mejla till helena.thelander@hutskane.se

Tack till Lunds universitet, Sysav, Region Skåne och Sparbanken Syd som finansierar fyra av årets stipendier!

Fler event