28 oktober: Lansering av Ekoplankompassen

Evenemanget är endast för medlemmar i Hållbar Utveckling Skåne samt deltagare i projekten Ystadmodellen och Cirkulära affärssteg.

Varmt välkommen till lanseringen av vårt nya webbstöd
Ekoplankompassen
kommunernas assistent för ekologisk kompensation inom fysisk planering

Vi på Hållbar Utveckling Skåne har tillsammans med Högskolan Kristianstad skapat en webbplats som ger dig introduktion, inspiration och motivation till hur du och dina kollegor kan jobba med ekologisk kompensation i fysisk planering. På Ekoplankompassen hittar du forskarnas och kommunernas kunskap, erfarenheter, styrdokument, checklistor, beräkningsmodeller och mycket mer som du kan använda dig av för att jobba mer aktivt med verktyget.

Vi riktar oss till dig som jobbar med fysisk planering, exploatering eller på annat sätt är involverad i planprocessen i eller med kommuner. Till exempel kan du vara planarkitekt, mark- och exploateringsingenjör, kommunekolog, miljöstrateg, byggherre, arkitekt, landskapsarkitekt, beslutsfattare, samhällsplanerare eller den som sköter park och natur.

Välkommen att höra mer på vår lansering!

Program
– Kort introduktion till sidan
– Anna Heyden, planarkitekt på Svalövs kommun, Fredrik Bengtsson, kommunekolog på Helsingborgs stad och Andreas Winborg mark- och exploateringschef från Ystad kommun berättar om hur personer i deras yrkeskår har nytta av sidan.

När:28 oktober mellan 9.00 – 9.45
Var: Digitalt på Teams
Anmäl dig här om du vill vara med på lanseringen.

Kan du inte medverka på lanseringen men ändå vill få länken till Ekoplankompassen, tryck då här.

Har du frågor om Ekoplankompassen eller lanseringen kontakta marja.bostrom@hutskane.se

Ekoplankompassen har finansierats av Region Skånes miljövårdsfond.

Fler event