21 oktober: Stad och land, hand i hand

Vilka samarbetsformer och verktyg för att skapa en hållbar lokal utveckling i Skåne kan vi lära av?

Välkommen till en halvdagskonferens för att inspireras och samla krafter i kunskapsutbyte mellan initiativ i staden och på landsbygden – tillsammans med engagerade praktiker och intresserade från flera sektorer. Det blir workshops, mat och nya möten.

PROGRAM

12:00 Drop-in och lunch

12:40 Välkomna & inledning

13:10 – 13:50 Seminariepass 1 och 14:00 – 14:40 Seminariepass 2

Välj att delta i följande seminarier:

Medborgarbudget och Kvartersbudget
Medverkande: Felix Sunesson, Trelleborgs kommun och Tom Roodro, Malmö Stad.

Medborgarbudget växte fram som ett verktyg för att öka demokrati och delaktighet – där medborgare både får lämna förslag och rösta på bästa förslag. Felix Sunesson från Trelleborgs kommun berättar om hur deras initiativ “En miljon idéer” fungerar och vi jämför med nyss genomförda “Kvartersbudgeten” på Sofielund – representerad av Tom Roodro, Malmö stad.

Grön Lokalekonomisk analys
Medverkande: Sara Eriksson, Flyinge Tillsammans och Qasim Cheema, Brf Ida.

På landsbygden har man sedan länge använt metoden “Grön Lokalekonomisk analys” för att systematiskt mobilisera och kartlägga både resurser, behov och potential. Under 2018 genomfördes en lokalekonomisk analys i Flyingebygden och 2021 i Vollsjö. 2021-2022 genomfördes den första urbana analysen på Rosengård. Sara Ericsson från Flyingebygden Tillsammans och Qasim Cheema från Brf Ida jämför skillnader i metod och resultat från stad och land!

Lokal Valuta
Medverkande: Carolina Castillo, Levande Önneköp och Sandra Qvarfordt, Malmö Tillsammans.

Att utveckla en lokal valuta för att bidra till den sociala sammanhållningen, skapa lokala arbetstillfällen och en mer cirkulär ekonomi, är något som prövats runt om i världen med olika resultat. Vi får höra om två aktuella skånska exempel: BACKS på Kirseberg, en lokalvaluta som testades under våren 2022 – presenteras av Sandra Qvarfordt från projektet Malmö Tillsammans. Carolina Castillo som representerar Levande Önneköp berättar om deras lokalvaluta ÖRA. Varför en lokal valuta och vilka effekter och resultat ger det?

Social Mobilisering
Medverkande: Aina Gagliardo, Hela Malmö och Nils Phillips, Röstånga Tillsammans.

Det är ofta en utmaning att starta en rörelse och att engagera, mobilisera individer för social förändring. Aina Gagliardo från Hela Malmö delar med sig av erfarenheten från det lokala arbetet i Nydala samt den kurs de genomför i samarbete med Malmö Universitet. Från Röstånga Tillsammans medverkar Nils Phillips och berättar om hur deras lokala sociala mobilisering lagt grund för en hållbar lokal utveckling – både socialt och ekonomiskt.

14:40 Kaffe & paus

15:00 Samtal & gemensamma reflektioner

Hur kan medborgares delaktighet i hållbar samhällsutveckling stärkas?

Medverkande: Lina Wedin (Region Skåne), Elisabeth Dalholm (senior forskare, arkitekt) och Fredrik Björk (Malmö universitet).

16.00 Avslut & fortsatt mingel

När: Fredag 21 oktober 2022, 12:00 – 16:15
Var: Nobelvägen 21, Malmö

Anmäl dig här: https://stad-och-land.confetti.events/signup

Halvdagskonferensen arrangeras av Idéburen Utveckling, Gräsrotsakademin & Hållbar Utveckling Skåne, i samarbete med flera andra organisationer.

Fler event