17:e november: Träff med Nätverket för förebyggande av avfall

Evenemanget är endast för medlemmar i Hållbar Utveckling Skåne samt deltagare i projekten Ystadmodellen och Cirkulära affärssteg.

Välkommen till årets sista nätverksträff för nätverket för förebyggande av avfall! 

Matilda Ehnberg, Hässleholm Miljö, visar material och berättar om pilotprojektet “Resurssmart förskola”, som tagits fram i samarbete med Göteborgsregionen. I den här metoden kombineras avfallsförebyggande metoder med det pedagogiska materialet Sopsamlarmonster. Sopsamlarmonstren blir ett pedagogiskt verktyg för pedagogerna att inkludera barnen i att förebygga avfallet på förskolan. Barnen får på ett lekfullt sätt närma sig en förståelse för hur människors val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. 

Dolores Öhman, också hon från Hässleholm Miljö, presenterar sitt arbete med äldreboenden, nu senast arbetet med matsvinn men även några lärdomar från blöjavfallsprojektet.

När: Torsdag den 17:e november, 9.00 – 12.00

Var: Hässleholm Miljö, Vankiva 9300

Vill du samåka från Hässleholm eller har frågor?
Kontakta Maria på: maria.larsson@miljodialog.se

Fler event